Syftet med innovationspriset är att uppmärksamma och stärka innovationsföretag som är sprungna ur utbildning och forskning. Företaget har sin huvudsakliga verksamhet i Halmstad med närliggande region och ha en innovativ lösning på ett stort behov, och därigenom stor marknadspotential. Innovationen ska vara en tjänst eller en vara i någon form.

Mer om prisutdelaren
Priset delas ut av Högskolan i Halmstad som rustar människor för framtiden genom att skapa värden, driva innovation och utveckla samhället. Högskolan deltar aktivt i samhälls­utvecklingen genom omfattande och uppmärksammad samverkan med både näringsliv och offentlig sektor och bedriver internationellt välrenommerad forskning.