Presenteras av:

Priset delas ut av Högskolan i Halmstad som rustar människor för framtiden genom att skapa värden, driva innovation och utveckla samhället. Högskolan deltar aktivt i samhälls­utvecklingen genom omfattande och uppmärksammad samverkan med både näringsliv och offentlig sektor och bedriver internationellt välrenommerad forskning.

Årets Innovationspris

Syftet med innovationspriset är att uppmärksamma och stärka innovationsföretag som är sprungna ur utbildning och forskning. Företaget har sin huvudsakliga verksamhet i Halmstad med närliggande region och ha en innovativ lösning på ett stort behov, och därigenom stor marknadspotential. Innovationen ska vara en tjänst eller en vara i någon form.