Presenteras av:

Priset delas ut av TEK Kompetens som skapar förutsättningar för ett hållbart näringsliv i Halland.
TEK Kompetens är näringslivets plattform i kompetens- och utvecklingsfrågor för utbildningar, nätverk och projekt

Årets kompetenspris

Syftet med priset är att stimulera goda exempel på företag som arbetar förtjänstfullt med kompetensutveckling genom långsiktig medveten satsning på personalen. Företaget tillvaratar systematiskt den genomförda kompetensutvecklingen i sin verksamhet och är aktivt externt exempelvis via kontakter med skolor, tar emot praktikanter och exjobbare.