Årets miljöpris

Publicerad av in Nyheter

David Bray, Vice President, Alicia Björklund Product Engineer, quality & environmental AJ Produkter

För att kunna göra mer fokuserade handlingsplaner och sätta tydliga mål gällande hållbarhet, behöver man veta hur mycket man släpper ut och var i värdekedjan de största utsläppen finns. Sedan 2022 arbetar detta företag med att klimaträkna enligt GHG-protokollet (Green House Gas Protokoll) där de genomlyser alla utsläpp kopplade till verksamheten. Baserat på detta arbetar de med aktiviteter som bl.a. livscykelanalyser på sina produkter för att kunna identifiera var de största utsläppen finns och vilka förbättringsområden man bör fokusera på, minskade utsläpp gällande transporter och en proaktiv inställning till testning av kemiska ämnen i produkter.

Företaget har även gjort en insats för en mer ansvarsfull avfallshantering, där man exempelvis kan mäta mängden återvinningsbart material och fokusera på att minska den totala avfallsmängden som bidrar till att klättra uppåt i avfallstrappan samt utökat sorteringen på den befintliga miljöstationen. Ett stort fokus har också varit på cirkulära lösningar genom att designa produkter för en lång livslängd med mer hållbart material och utöka reservdelssortimentet för att inte behöva ersätta med en helt ny produkt.

På flera plan har detta företag tagit ett större grepp om sin miljöpåverkan genom att presenterat tuffa och tydliga mål, som man följt upp och efterlevt, vilket har resulterat i en positiv påverkan på klimatet. Därför går Årets Miljöpris till… AJ Produkter!

Utdelare: Marcus Prytz , Stab- och Samordningschef och Fredrik Käck, Säljchef

Årets miljöpris | Näringslivsgalan i Halmstad (halmstadsnaringslivsgala.com)

%d