Presenteras av:

Priset delas ut av styrelseakademin Halland, en del av Styrelseakademien som är en ideell och oberoende förening för utveckling av styrelsearbetare och styrelsearbete genom att bland annat lyfta aktuella frågor som exempelvis digitalisering, hållbarhet och lean i styrelserummet.

Årets Styrelse

Årets Styrelse i Halmstad kommun syftar till att visa upp goda exempel på hur man kan arbeta aktivt med sitt styrelsearbete för att säkra företagets framtid och skapa hållbar tillväxt, både för det egna företaget men också för ett växande Halmstad.