Presenteras av:

Ekonomipriset delas ut av Högskolan i Halmstad som rustar människor för framtiden genom att skapa värden, driva innovation och utveckla samhället. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande och uppmärksammad samverkan med både näringsliv och offentlig sektor och bedriver internationellt välrenommerad forskning.

Pristagaren utses av högskolans studenter i samverkan med näringslivsrepresentanter och personal vid Akademin för Företagande, Innovation och Hållbarhet vid Högskolan i Halmstad.

Ekonomipriset:

Ekonomipriset uppmuntrar och uppmärksammar framgångsrika företag med god ekonomi som har ett balanserat och långsiktigt perspektiv på såväl verksamhetens som det omgivande samhällets bestånd och flöden av resurser. Företaget ska ha en positiv ekonomisk utveckling samt en stor framtidspotential.