Presenteras av:

Priset delas ut av NyföretagarCentrum Halland som erbjuder nya företagare rådgivning med professionella, kompetenta rådgivare med ett stort engagemang. Nyföretagarcentrum anordnar även nätverksträffar och informationsmöten samt mentorskap.

Årets Nyföretagare

Priset delas ut till nya företagare som har kommit igång med sin verksamhet på ett bra sätt och som ännu inte drivit företaget i tre år. Företaget bör ha byggt upp ett fungerande kontaktnät i samverkan med NyföretagarCentrum Halland och har en utvecklingsbar affärsidé.