Syftet med priset är att uppmärksamma ett Halmstadföretag som är framgångsrikt i sin tillväxtresa med hänsyn till ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet.

Mer om prisutdelaren
Priset delas ut av Almi som länge arbetat nära tillväxtföretag och har en unik erfarenhet av de utmaningar som tillväxtföretagande innebär. Almi erbjuder lån och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential och genom dotterbolaget Almi Invest investerar de riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential och en skalbar affärsidé.