ÅrFöretagBildMotivering
2023AJ Produkter – David Bray & Alicia Björklund


För att kunna göra mer fokuserade handlingsplaner och sätta tydliga mål gällande hållbarhet, behöver man veta hur mycket man släpper ut och var i värdekedjan de största utsläppen finns. Sedan 2022 arbetar detta företag med att klimaträkna enligt GHG-protokollet (Green House Gas Protokoll) där de genomlyser alla utsläpp kopplade till verksamheten. Baserat på detta arbetar de med aktiviteter som bl.a. livscykelanalyser på sina produkter för att kunna identifiera var de största utsläppen finns och vilka förbättringsområden man bör fokusera på, minskade utsläpp gällande transporter och en proaktiv inställning till testning av kemiska ämnen i produkter.
Företaget har även gjort en insats för en mer ansvarsfull avfallshantering, där man exempelvis kan mäta mängden återvinningsbart material och fokusera på att minska den totala avfallsmängden som bidrar till att klättra uppåt i avfallstrappan samt utökat sorteringen på den befintliga miljöstationen. Ett stort fokus har också varit på cirkulära lösningar genom att designa produkter för en lång livslängd med mer hållbart material och utöka reservdelssortimentet för att inte behöva ersätta med en helt ny produkt.
På flera plan har detta företag tagit ett större grepp om sin miljöpåverkan genom att presenterat tuffa och tydliga mål, som man följt upp och efterlevt, vilket har resulterat i en positiv påverkan på klimatet. Därför går Årets Miljöpris till… AJ Produkter!
2022Eleiko – Gunnila och Madeleine Blomberg
Årets Miljöpris går till ett etablerat Halmstadföretag som strävar efter att lyfta ribban kontinuerligt. Företaget har tagit ett helhetsgrepp kring sitt miljöarbete genom att arbeta aktivt för att minska sin klimatpåverkan genom hållbar design som genererar produkter som håller över tid. De söker även nya möjligheter i processer, produktutveckling och leverantörskedjor samt i samarbeten med företag som har ett uttalat hållbarhetstänk.
Genom sitt tydliga miljötänk främjas hållbara metoder och skapar en positiv inverkan på den cirkulära ekonomin. Förbättrade och renare tillverkningsprocesser gör att de minskar sin miljöpåverkan samtidigt som deras produkter bibehåller sina särskiljande egenskaper. Dessutom fyller deras produkter en viktig roll för en starkare värld.
2021Hafi


%d