ÅrFöretagBildMotivering
2023GN Transport – Per-Olof “Pelle” Nilsson


Halmstads och Sveriges välstånd är beroende av framgångsrika och konkurrenskraftiga företag. Styrelsens roll i företagen har kommit att bli alltmer betydelsefull för att skapa hållbara och växande företag.
Ägaren till företaget som idag tilldelas utmärkelsen får den för att man visat att man genom tidigt tillsättande av extern styrelsekompetens snabbt kunnat skapa och utveckla ett litet lokalt företag till en internationell aktör med stor trovärdighet, och med en snart fyrtioårig tradition, inte bara behållit ledarskapet i sin nisch utan fortsatt växa och utveckla företaget på ett ur alla avseenden hållbart sätt, där man inte bara garanterar snabba, säkra och serviceinriktade transporter med hållbarhet i fokus, utan även för att hela företaget med dess goda ägarstyrning har blivit att utgöra en stor del av det som skapar ett starkare och sundare näringsliv i Halmstad, Sverige och hela vägen ut i Europa. 
Vinnare av utmärkelsen Årets Styrelse 2023 är: Pelle Nilsson och GN Transport.
2022Eleiko – Gunnila och Madeleine Blomberg
För bara tre år sedan initierades företagets första styrelsen med extern kompetens i samband med en förestående generationsväxling, vilket lett till att en redan sund verksamhet kunnat växa sig ytterligare i styrka och hållbarhet worldwide.
Ägarna utgör ett gott exempel på hur företag genom kvalitativt styrelsearbete och tillsättande av extern styrelsekompetens leder till en struktur som förtydligar ägarnas roller och därmed skapar förutsättningar för att en offensiv och hållbar affärsutveckling frodas samtidigt som styrkan med familjeägarskapet fortsatt genomsyrar företagets själ och verksamhet
2021Rowico
Mikael Hammargren initierade 2018 Rowicos första strukturerade styrelse, vilket lett till att man på mycket kort tid styrt företaget såväl igenom en stor strukturförändring som en generationsväxling i den operativa ledningen. Man har tagit företaget från att vara en traditionell grossist till att bli ett modernt designföretag med eget varumärke. Samtidigt har man integrerat traditionellt återförsäljarnät med digital handel med hela Europa som marknad. Allt med ökad omsättning och förbättrat resultat som följd.
Ägaren utgör ett gott exempel på hur man genom kvalitativt styrelsearbete och tillsättande av extern styrelsekompetens på kort tid och med stor lönsamhet kan förekomma marknadskrafterna i en annars konservativ bransch

%d